Bergs Saltgurka

Bergs saltgurka levereras direkt till butik på säljfärdiga expoenheter som är anpassade för enkel hantering i butik.
De råvaror vi använder är enbart svenska smågurkor odlade av IP-certifierade frilandsodlare.
Bergs saltgurka säljs idag över hela landet, från Luleå i norr till Trelleborg i söder.

Förpackningar